یوسف زهرا(عج) در لحظه لحظه زندگیم در این دنیا به یاد توآم تا مبادا یك لحظه از یاد تو غافل شوم،خدایا;خداوندا یارم باش،قرارم باش،جهان تاریكی! http://yousofe-zahra.mihanblog.com 2020-09-23T23:38:17+01:00 text/html 2019-01-16T13:41:07+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام عاشقی خدا http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/806 <p align="center"><img width="295" height="394" alt="" src="http://images.persianblog.ir/620223_PLc56Agw.jpg"></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">میان دلتنگی هایم باش تا فراموشت نکنم!<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">تا به یاد داشته باشمت...<o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">تا بویت را حس کنم...<o:p></o:p></font></font></strong></span></p> <p align="center" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong>تا بدانم که هستی.......!</strong></font></span></p> text/html 2015-12-25T17:25:19+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام انتظار حسینی http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/863 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)<br><br>رفیقم بهم گفت :<br>یعنی ما لیاقت داریم جزء 313 یار امام زمان (عج) باشیم ؟<br>یه لبخند زدم و گفتم:<br>بیا بشین گریه کنیم رفیق ما جزء 40 میلیون زائر کربلا هم نیستیم.<br><br>التماس دعا<br>یا مهدی (عج) ... صلوات<br><br></font></strong></p> text/html 2015-01-08T16:00:47+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام خانه خیالم پراز ظهور است http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/858 <P align=center><IMG style="WIDTH: 603px; HEIGHT: 426px" title="تصویر: http://media.jamnews.ir/Original/1392/06/09/IMG15185302.jpg" alt="تصویر: http://media.jamnews.ir/Original/1392/06/09/IMG15185302.jpg" src="http://media.jamnews.ir/Original/1392/06/09/IMG15185302.jpg" width=1204 height=918></P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Titr'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT size=2>و لحظه لحظه های<FONT color=#ff6600> انتظار</FONT> در کنجی نشسته اند.<BR><BR>هیچ چیز اتفاقی نیست ، نه این <FONT color=#6600cc>آدینه های منتظر </FONT>که از پس هم می آیند ونه زیارت ضریحی و نه<FONT color=#ff6600> انتظار</FONT> تو........<BR><BR>حتی دیدن یاران <FONT color=#ff6600>انتظار</FONT> تو از پس کوچه های <FONT color=#3333ff>غم آلود </FONT>تنهایی یا در بی راه های سقوط.....<BR><BR>حکایتی از ترنم بهاری نور وجود توست .<BR><BR>گویند عریضه ای نویس و حاجت خود گیر......<BR><BR>اما.... اما.....حاجت من ...... حاجت من ..... اصلا من حاجتی ندارم....فقط.....می شود که مهمان سفره تو شوم به هرچه تو بیاوری ، ولی اگر به من باشد فقط نگاه تو را بر این <FONT color=#ff0000>قلب تیره </FONT>خورده خود می خواهم.<BR><BR>خیال آمدن <FONT color=#6600cc>جمعه </FONT>موعود وصال که در راه است و صدای هر روز اذان دغدغه هم را پایان می دهد.<BR><BR>معجزه چیست؟ معجزه شکافتن رودی درتاریکی است؟ یا روشن شدن چشمان کوری در انتهای جهالت ؟.....<BR><BR>معجزه اینجاست...در پس لحظه ها ، کنار پنجره ها ، در آنسوی باغ ، نشستن چکاوکی خسته و سر دادن آواز دلدادگی....<BR><BR>نشانه ها کم نیست <FONT color=#6600cc>دلتنگی</FONT> ها پایان خواهد آمد.......<BR><BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#6600cc>و اما پاسخ :<BR></FONT><BR><FONT color=#009900>مهـدی فاطمه ام نرگـس چشمی دارم که عـلی سخت به دیـدار رخم دل بستـه. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2014-12-30T18:30:00+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام شهادت امام حسن عسگری (ع) تسلیت باد! http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/867 <P align=center><IMG style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 345px" src="http://cld.persiangig.com/preview/fYKlpSekq6/emam%20hasan%20askari.jpg" width=854 height=561></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><FONT size=5>امام حسن </FONT><A href="http://www.yasgroup.ir/"><SPAN style="COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=5>عسکری</FONT></SPAN></A> </SPAN></B><FONT size=3><B><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>(علیهم السلام)</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: '2 Davat'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> : </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: '2 Davat'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA>کسى که “پارسایى” خوى او ، و “بخشندگى” طبیعت او و “بردبارى” خصلت او باشد دوستانش بسیار شوند .......</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>امشب که زمین و آسمان می گرید</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>از ماتم عسکری جهان می گرید</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>جا دارد اگر شیعه <FONT color=#ff0000>خون </FONT>گریه کند</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>چون <FONT color=#ff6600>مهدی صاحب الزمان </FONT>می گرید</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 115%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>سالروز پرپر شدن یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت ، بر یاران</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>و محبین <FONT color=#ff6600 size=4>یوسف زهرا (عج)</FONT> و خاندان پاک ائمه اطهار</SPAN></STRONG><FONT size=3><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>(علیهم السلام)</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-font-family: '2 Davat'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN></STRONG><SPAN dir=rtl></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN></STRONG></FONT><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>تسلیت باد ....</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Davat'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><FONT size=7><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; COLOR: #009900; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Davat'; COLOR: #009900; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial" lang=FA>التماس دعای فرج</SPAN></STRONG></FONT></P> text/html 2014-12-23T11:10:07+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام ماه ربیع الاول مبارک.... http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/860 <P align=center><A title="ربیع الاول,اس ام اس ربیع الاول,اعمال ماه ربیع الاول" href="http://www.qomefarda.ir/media/photo/52c7a945bf35d.gif"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>پیراهن سیاه ز تن دور می کنیم</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>آن را ذخیره کفن و گور می کنیم</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>اجر دو ماه گریه بر<FONT color=#cc33cc> غربت حسین</FONT></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>تقدیم <FONT color=#6633ff>مادرش</FONT> از ره دور می کنیم</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">عزاداریتان قبول ،ربیع مبارک <IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A title="ربیع الاول,اس ام اس ربیع الاول,اعمال ماه ربیع الاول" href="http://www.qomefarda.ir/media/photo/52c7a945bf35d.gif"><IMG alt="ربیع الاول,اس ام اس ربیع الاول,اعمال ماه ربیع الاول" src="http://www.qomefarda.ir/media/photo/52c7a945bf35d.gif" width="60%"></A><A title="ربیع الاول,اس ام اس ربیع الاول,اعمال ماه ربیع الاول" href="http://www.qomefarda.ir/media/photo/52c7a945bf35d.gif"></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خدایا !</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تو را به مناسبتهای عزیز این ماه گرامی قسم می‌دهیم؛</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>این ماه را بر تمام شیعیان جهان، مبارک و پر خیر و برکت قرار بده،</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>و در ظهور ارباب و مولای ما؛ <FONT color=#ff6600>امام زمان(عج)</FONT> تعجیل بفرما،<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>و به ما توفیق بهره بردن از فضایل این ماه عنایت فرما،</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>و تمام مریضها را به حرمت این ماه شفا بده،</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>و مشکلات و گرفتاری تمام شیعیان را برطرف بفرما.</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT color=#6600cc size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آمین ربّ العالمین.</STRONG></FONT></P> text/html 2014-12-20T19:57:36+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام السلام علیک یا رسول الله (ص) و آله http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/859 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 508px; HEIGHT: 381px" alt=http://mellate-ebrahim.persiangig.com/image/1390-11-01/safar3.jpg src="http://mellate-ebrahim.persiangig.com/image/1390-11-01/safar3.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>باور کنید قامت <FONT color=#6600cc>حیدر</FONT> خمیده است</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>رنگ از عذار <FONT color=#6600cc>حضرت زهرا</FONT> پریده است</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>باور کنید بغض <FONT color=#6600cc>حسن</FONT> مانده در گلو</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#ff0000>خونِ ‌دل</FONT> <FONT color=#6600cc>حسین</FONT> به صورت چکیده است . . .</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG style="WIDTH: 446px; HEIGHT: 84px" border=0 alt="نایت اسکین" src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1308479428.gif"></STRONG></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>لاله‌اى بود که با <FONT color=#ff0000>داغ جگر </FONT>سوخته بود</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آتشى در دل سودا زده افروخته بود</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>شرم دارم که بگویم تن مسموم تو را</STRONG></FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خصم با تیر به تابوت به هم دوخته بود</STRONG></FONT></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><IMG style="WIDTH: 446px; HEIGHT: 84px" border=0 alt="نایت اسکین" src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1308479428.gif"></STRONG></P> <P dir=rtl align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>عاقبت از زهر مأمون، پاره شد قلب <FONT color=#6600cc>رضا<BR></FONT>در میان حجرۀ در بسته، می‌زد دست و پا<BR>گه، جوادش را، گهی معصومه، را می‌زد صدا<BR>داغ او تا صبح محشر، بر <FONT color=#ff0000>دل</FONT> سوزان ماست</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خورشید به سوگ <FONT color=#6600cc>مصطفی</FONT> میگرید</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مهتاب به حال <FONT color=#6600cc>مجتبى </FONT>میگرید</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;در مشهد<FONT color=#ff0000> دل</FONT> چه كربلایى برپاست</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000000 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>قومى به </STRONG></FONT><A href="http://amin.mihanblog.com/post/469"><FONT color=#000000 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>شهادت <FONT color=#6600cc>رضا</FONT></STRONG></FONT></A><FONT color=#000000 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#6600cc> </FONT>میگرید.</STRONG></FONT></P> <P dir=rtl align=center><STRONG><FONT size=4 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><FONT color=#000099 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>&nbsp;</STRONG></FONT><A href="http://karaj.mihanblog.com/"><FONT color=#000099 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>التماس دعا</STRONG></FONT></A><FONT color=#000099 size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ی فرج</STRONG></FONT></P> text/html 2014-12-15T12:30:00+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام دلتنگی ، در تنهایی با خدا http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/827 <P align=center><IMG style="WIDTH: 441px; HEIGHT: 372px" alt=http://s5.picofile.com/file/8149722176/%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D9%87%D8%B3%D8%AA.jpg src="http://s5.picofile.com/file/8149722176/%D8%AE%D8%AF%D8%A7_%D9%87%D8%B3%D8%AA.jpg" width=441 height=372></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>میان <FONT color=#ff6600>دلتنگی</FONT> هایم باش تا <FONT color=#6600cc>فراموشت</FONT> نکنم!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>تا به یاد داشته باشمت .....<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>تا <FONT color=#3366ff>بویت</FONT> را حس کنم .....<o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>تا بدانم و دوباره به یاد آورم که <FONT color=#000099>هستی</FONT> .......!</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT size=4>هستی ، در کنارم و مرا <FONT color=#6600cc>تنها</FONT> نخواهی گذاشت ......</FONT></STRONG></SPAN></P> text/html 2014-12-12T19:23:13+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام اربعین آقا باعبدالله الحسین (علیه السلام ) http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/815 <P align=center><IMG title="عکس های پس زمینه اربعین برای کامپیوتر" border=0 alt="arba www.patugh.ir عکس های پس زمینه اربعین برای کامپیوتر" src="http://www.patugh.ir/up/2013/01/arba_www.patugh.ir_.jpg" width=450 height=337><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;</P> <P align=center></FONT><FONT color=#3333ff size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ای داغدار اصلی این روضه ها بیا<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>صاحب عزای اصلی ماتم <FONT color=#cc33cc>کربلا</FONT> بیا <IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>اربعین ، &nbsp;یعنی <FONT color=#009900>" لبیک یا حسین "</FONT> و امروز اثبات آن با یاری فرزندش ...... </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#6600cc><FONT size=5><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;" لبیک یا مهدی (عج) "</FONT>&nbsp;</FONT>&nbsp;<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></STRONG></FONT></P> text/html 2014-12-08T12:18:43+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام ای نماز گزار ..... http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/805 <P align=center><SPAN style="COLOR: #0000ff"><IMG style="CURSOR: pointer" title=نماز alt="داستان نماز" src="http://harfelor.ir/manager_harfelor_920814/uploads/url%20(1).jpg" width=470 onload=ResetWH(this,470); height=352></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc33cc><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>امام صادق</FONT> (علیه السلام ) :</FONT></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><STRONG><FONT size=4><FONT face=arial,helvetica,sans-serif>ای نمازگزار! اگر بدانی با که <FONT color=#6633ff>مناجات</FONT> می کنی ، هیچگاه از <FONT color=#33ff33>او </FONT>روی نگردانی و پیوسته نماز خواهی خواند!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></STRONG></SPAN></P> text/html 2014-12-02T16:32:33+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام خدایا .... http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/804 <P align=center><IMG src="http://quranct.com/gallery/images/3/1_namaz4.jpg"></P> <P style="LINE-HEIGHT: 10.65pt; MARGIN: 0cm 0cm 6.25pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT color=#6600cc size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT color=#33ff33>خدایا ...!<BR></FONT><BR>گاهی که <FONT color=#ff0000>دلم</FONT> از این و آن و زمین و زمان می گیــرد ،<BR><BR>نگاهم را به سوی <FONT color=#33ff33>تو </FONT>و آسمـان می گیرم ،<BR><BR>و آنـقـدر با <FONT color=#33ff33>تــو</FONT> <FONT color=#cc33cc>درد دل </FONT>می کنـم ، تا کم کم چشـــــــــم هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند<BR><BR>و <FONT color=#ff0000>قلبـــم </FONT>سبک می شود آنــوقــت <FONT color=#33ff33>تو </FONT>می آیی و تــــــمـــــــــام فضای <FONT color=#ff0000>دلـم </FONT>را پر می کنی<BR><BR>و مـــــن دیـــــــگــــر آرام می شــــــوم<BR><BR>و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد !<BR><BR>چون <FONT color=#33ff33>تو</FONT> را در <FONT color=#ff0000>قلبــــــــــــــم </FONT>دارم ... </STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 7pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2014-11-28T14:53:36+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام شهادت حضرت رقیه (س) http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/803 <P align=center><IMG style="WIDTH: 467px; HEIGHT: 333px" src="http://asrupload.ir/img/images/hazrate-roghaye-9.jpg" width=971 height=583></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>از بس که نیامدی <FONT color=#ff0000>دلم </FONT><FONT color=#6600cc>غمگین</FONT> است</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff6600>آقا</FONT> آمدنت برای مادرم تسکین است</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#cc33cc><FONT color=#6600cc>فریاد</FONT> سه ساله حسین</FONT><FONT color=#000000> می رسد هنوز</FONT></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff6600>آقا </FONT>تو بیا دست عدو سنگین است</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#ff6600>یا مهدی (عج)</FONT> ادرکنی ..... !<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=4 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=justify><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><STRONG><SPAN style="COLOR: #993366">گل نازدانه پدر</SPAN></STRONG></FONT></FONT><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=4><STRONG><BR><SPAN style="COLOR: #ff0000">رقیه ...رقیه نجیب! ای مهتاب شب های الفت حسین! ای مظلوم ترین فریاد خسته! گلِ نازدانه پدر و انیس رنج های عمه!</SPAN><BR>رقیه... رقیه کوچک! ای یادگار تازیانه های نینوا و سیل سیلی کربلا! دست های کوچکت هنوز بوی نوازش های پدر را می داد، و نگاه های معصوم و چشمان خسته ات، نور امید را به قلب عمه می تاباند.<BR>رقیه... رقیه صبور! بمان، که بی تو گلشن خزان دیده اهل بیت، دیگر بوی بهار را استشمام نخواهد کرد، تو نوگل بهشتی و فرشته زمینی، پس بمان که کمر خمیده عمه، مصیبتی دیگر را تاب نخواهد آورد.</STRONG></FONT></FONT></P> text/html 2014-11-18T17:24:12+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام شهادت امام سجاد(ع) http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/802 <P align=center><IMG style="WIDTH: 80.73%; HEIGHT: 365px; VERTICAL-ALIGN: middle" alt="تصاویر مذهبی با موضوع شهادت امام سجاد علیه السلام" src="http://axgig.com/images/90006320742060486879.jpg" width="100%" height=376></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>ای امام عابدان شب زنده دار!</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>غم <FONT color=#cc33cc>فراق </FONT><FONT color=#6600cc>علقمه</FONT> و <FONT color=#ff0000>عاشورا</FONT>، چگونه بر پیکر تب دارت نهیب می زد، آن زمان که در ابتدای اسارتت، زخم های گلگون قدم هایت را به شمارش نشستی؟!</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><FONT color=#6600cc size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان، بر همه جویندگان <FONT color=#009900>راه سبز وصال</FONT> تسلیت باد!</FONT></STRONG></P> text/html 2014-11-16T19:29:00+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام عشق خداست http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/799 <H2 align=center itemprop="headline"><FONT color=#6600cc size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>خداوند معشوق نیست او ( خود ) <FONT color=#ff0000>عشق</FONT> است.... کدامین معشوق میتواند بگوید: </FONT></H2> <H2 align=center itemprop="headline"><FONT color=#3333ff face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;" صدبار اگر توبه شکستی باز بیا ؟؟؟ ........ "</FONT></H2></HEADER> <DIV class=portlet-content> <DIV class=media_photoset> <DIV style="HEIGHT: 512px" class="media_row " data-collapsed="512.77692307692"> <DIV class="media_box image " title=http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ocwXNyWSe4cQyXHcJFjC02CdOlkRz7jp8Eh5V_2wwCtoYHkauVI_0w/s/w100/><IMG style="MARGIN-TOP: 0px; WIDTH: 487px; HEIGHT: 474px" title=//www.afsaran.ir/media/778904?lid=750128 alt="افسران - خداوند معشوق نیست او ( خود ) عشق است.... کدامین معشوق میتواند بگوید: صدبار اگر توبه شکستی باز بیا ؟؟؟" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/ocwXNyWSe4cQyXHcJFjC02CdOlkRz7jp8Eh5V_2wwCtoYHkauVI_0w/s/w535/" width=524 height=497></DIV></DIV></DIV> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: -256px" class="mobile_height_fix class_2_512.77692307692"></DIV></DIV> <DIV class=post_content itemprop="description"> <DIV class=post_text_content><A class=avatar href="http://www.afsaran.ir/user/profile/yas2000" jQuery18306283938966636453="70"></A>&nbsp;</DIV></DIV> text/html 2014-11-05T12:50:57+01:00 yousofe-zahra.mihanblog.com گمنام دستهای خالی http://yousofe-zahra.mihanblog.com/post/798 <P>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><IMG style="WIDTH: 491px; HEIGHT: 396px" class=picnew onmouseover=document.getelementbyid( title="والپیپر های ماه محرم (2),عکس های مذهبی" onmouseout=document.getelementbyid( alt="والپیپر های ماه محرم,عکس های ماه محرم,عکس های ماه محرم,عکس های مذهبی" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998//a332424132014102a.jpg" width=720 height=482 11604.jpg?).style.display="block" ?></STRONG></FONT></P> <P><STRONG><FONT color=#ff0000 size=5 face=Arial>حسین جان!</FONT></STRONG></P> <P><FONT color=#3333ff size=5 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>نکند که آنقدر ظرفم <FONT color=#333333>سیاه</FONT> باشد ، </STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#3333ff face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=5>که <FONT color=#6600cc>دست خالی</FONT> بمانم ؛ <FONT color=#000099>این روزها ........<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></FONT></FONT></STRONG></FONT></P>